നേരിനൊപ്പം അടൂരിനൊപ്പം

Submitted by Secretary on

നേരിനൊപ്പം അടൂരിനൊപ്പം
    പ്രതിരോധത്തിന്റെ കല
    തത്സമയ ചിത്രരചന
    2019 ആഗസ്റ്റ് 7ന്
    രാവിലെ 11 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5 വരെ